Ansökan inom Musik, Medicin och Forskning.

Ansökning till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla:

En undertecknad sammanfattning varför stipendium söks i original, och ska alltid ske med brevpost.

Ansökningar och svar hanteras löpande under året i mitten och slutet var månad.
RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.
Gäller ansökan utlandsutbyte inom denna kategori:
– Ska denna göras senast 3 månader innan utbildningen påbörjas
– Datumet för påbörjad utbildning ska uppges i ansökan.
Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Undertecknade Intyg/Inbjudan/Antagningsbevis som bekräftar ansökan.
– Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– Dokument/kvitton som visar på betalda utlägg kopplat till ansökningens syfte.
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– RLjS betalar ut bidrag för kringkostnader i samband med utbildning eller forskning.
– RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter beslutssvar.
– Gällande Musik/ Inga bidrag till instrument, inspelningsutrustning eller annat liknande…
RLjS kommunicerar inga ansökningar över telefon eller mejl/ Bara brev.