Ansökan och Datalagen GDPR

Personuppgifter och Cookies

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018.

Det främsta syftet med den nya dataskyddslagen är att ge människor kontroll över sin egen personliga data.

Alla personliga datauppgifter ägs av dig som privatperson och sökande, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur Rune Ljungdahls Stiftelse (RLjS) använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ansöker om bidrag ur Rune Ljungdahls Stiftelse så ingår du som sökande ett avtal med RLjS. Vi behöver då dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet.

Har du tankar kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss per brev. OBS/ Utifrån sekretesskäl tar vi inga ärenden över telefon!

 Så behandlar vi dina personuppgifter

När du ansöker om bidrag ur Rune Ljungdahls Stiftelse, som ska ske via brev, kommer dina personuppgifter att registreras i vår databas och användas för administration av din ansökan.

De uppgifter som vi hanterar i databasen är,

  • Det vi behandlar är namn, personnummer, adressuppgifter och bankuppgifter kopplat till din person för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.
  • De kan också komma att behandlas av oss för att ta fram bl.a. statistik och annan relevant information för att säkert kunna administrera ansökningar.
  • Bank + Kontonummer som registreras kommer att raderas per automatik efter att bidrag betalats ut till sökanden eller att ansökan avslagits.
  • Inga bilagor eller intyg registreras, utan vi noterar att efterfrågade bilagor är med i ansökan…
  • Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Rune Ljungdahls Stiftelses organisation.
  • Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för att kunna genomföra utbetalningar och i de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav.

Rune Ljungdahls Stiftelse kommer att behålla dina uppgifter så länge det behövs utifrån olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas ur databasen.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta då oss per brev.
OBS/ Utifrån sekretesskäl tar vi inga ärenden över telefon! 

Vidare/ Rune Ljungdahls Stiftelse för inte över din information till något annat företag eller organisation.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Rune Ljungdahls Stiftelse, organisationsnummer 817605-2598 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du möjlighet att kontakta Datainspektionen för att framföra klagomål.

Cookies

http://stiftelsenrl.se är Rune Ljungdahls Stiftelses webbplats. Här finns information om oss, vår verksamhet, våra produkter och tjänster. För att kunna ge dig en bra upplevelse av använder vi cookies.

En cookie är en liten textfil som webbsidan du besöker sparar på din dator. Den kan till exempel användas för att underlätta användningen av webbsidan för dig eller att sidorna ska laddas snabbare på din dator. Med hjälp av en cookie kan vi också analysera hur besökare använder webbsidan.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära.

De permanenta lagras på din dator under en längre tid för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer.  De temporära placeras bara på din dator under tiden du besöker en webbplats. De försvinner när du stänger ner sidan.

OBS! Vi använder inga externa partners för att följa upp kampanjer eller aktiviteter.

Det är viktigt att veta att cookies inte skadar dina filer eller ökar risken för virus, utan de används för att ge dig en bättre användarupplevelse av webbplatsen du besöker.

Du bestämmer själv hur du vill att din dator ska hantera cookies genom att ställa in det i din webbläsare.
Du kan välja att inte spara några cookies. Du kan också radera cookies som lagrats sedan tidigare tillfällen.
Om du avaktiverar cookies är det inte säkert att webbplatsen fungerar som den ska för dig.

Vi sparar ingen information om besökarens IP-adress och därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.