Syftet

Stiftelsen Rune Ljungdahl stiftades 1999

Runes avsikt var, att avkastningen från sitt kapital skulle gå till Forskning, Medicin, Musik och Omsorg.

– Här ges bidragen företrädesvis för Musikstudier till enskilda och organisationer.
– Bidrag ges även till forskning inom Medicin och Omsorg.
– Medges också till utbildning inom Medicin och Omsorg.
– I vissa fall kan bidrag medges till föreningar och andra organisationer/ Specialfall!

Bidrag inom Omsorg 
– kan vara nya glasögon, hjälp till tandvård eller andra hälsofrämjande insatser etc.
– kan också vara resor om det kan tillskrivas som ovan.
– kan ges för annan typ av viktiga vardagliga saker/aktiviteter för enskilda.

Mer info hur du ansöker ser du i fliken ”Ansökningsförfarandet”

Hantering av nya/kompletterade ansökningar och likaså utbetalningar görs i mitten eller i slutet av varje månad.