Ansökan inom musik, medicin och forskning

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.

En undertecknad sammanfattning i original om varför bidrag söks, och ska alltid ske med brevpost.

Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Intyg/ Inbjudan/antagningsbevis eller liknande som bekräftar ansökan
– Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
– Kvitton på betalda utlägg som gjorts efter att BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för, inget bidrag annars!

Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
– RLjS betalar bara ut bidrag för utbildning, hyror och vardagliga kringkostnader inom musik. (Inte till instrument, skivor eller inspelningsutrustningar eller annat liknande.)

Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.
Intygen ska vara undertecknade av intygsutställaren/VIKTIGT!